Tervislik toitumine õppepäev

Seltsis segasem

Käesoleva aasta 22. jaanuaril loodi Voorel, aktiviseerimiskeskuses seltsing Ühine Pere. Ühisel häälel valiti seltsingu esimeheks Rein Lillak. Esialgu astus seltsingusse 15 liiget. Hiljem on avaldanud soovi veel inimesi meiega liituda. Kes soovib saab edaspidigi liikmeks astuda. Tuleb kirjutada ainult avaldus.

Vastloodud seltsingu Ühine Pere esimene õppepäev toimus 13. veebruaril. Teemaks oli tervislik toitumine ja tervislik toit. Üritusest võttis osa 30 inimest. Meie õppepäeva tulid kuulama ja ühtlasi ka tervitama ansambli Allikad lauljad koos oma tubli ja tragi juhendajaga Heino Sulgeriga. Rahvale meeldis ansambli esinemine väga.

Tervislikust toitumisest ja toidust rääkis põhjalikult Eda Arold. Kohviku töötajate abiga oli meile valmis keedetud ühepajatoit, mida saime koos degusteerida. Maitses hea.

õppepäev

Õppepäev Voorel „Kuidas koostada perekonna sugupuud”

Käesoleva aasta 21. märtsil algusega kell 14.00 toimub Voorel aktiviseerimiskeskuse volikogu saalis õppepäev „Kuidas koostada perekonna sugupuud”.

Suguvõsa uurimise ehk genealoogia õppepäev on mõeldud kõigile huvilistele, keda huvitab oma suguvõsa arengulugu. Tänapäeval, mil meie ette kerkivad sageli eksistentsiaalsed küsimused, võimaldab oma juurte tundmine leida pidepunkte, mis aitavad taastada vaimset tasakaalu. Teades oma minevikku, võime paremini kohaneda olevikuga ning vaadata julgemalt tulevikku. Õppepäeval antakse ülevaade sellest, kuidas ja kust saada teavet oma eellaste kohta, milliseid allikmaterjale kasutada, kuidas suhtuda olemasolevasse teabesse ning mida peab teada Eesti ajaloost.

Õppepäeva viib läbi SA Saare valla Aktiviseerimiskeskuse juhatuse liige Rein Lillak.