Enampakkumine

Sihtasutus Saare valla Aktiviseerimiskeskus müüb kirjalikul enampakkumisel vara:

Keraamikaahi Rohde TE 130 S

Varaga tutvumiseks eelnevalt kokku leppida Luule Märtsiniga telefonil 58131915.

Enampakkumises osalemiseks tuleb pakkumine esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga „Enampakkumine“ aadressil Jõgevamaa Saare vald Voore küla Aktiviseerimiskeskus. Ümbrikus peavad sisalduma pakkuja nimi, isikukood/registrikaardi B-osa, elukoht/asukoht, kontaktandmed, pakutud summa sõnadega, pakkumise esitaja allkiri.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 15. märts 2016 kell 10.00.

Pakkumised avatakse 18. märtsil 2016 kell 10.00 Sihtasutus Saare valla Aktiviseerimiskeskuse volikogu ruumis.

Maksetingimused:

Ostuhind tuleb tasuda Sihtasutus Saare valla Aktiviseerimiskeskus arvelduskontole EE582200221055169018 (Swedbank) 10 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise teatavakstegemisest.

Comments are closed.