Eakate täiendkoolitus: vajadus, eripära ja võimalused

Seminari materjalid: Tiina Tambaum – Seeniorite õppimise eripära. Rein Lillak – Uued teadmised ja oskused – võti edukaks toimetulekuks vanemas eas. Eakate koolitusvajadus. Mariliis Niidla – Tööturg ja eakad. Livia Kask – Aktiivsena vananemise arengukavast ja koostööst Viljandi linna näitel. Helje Pent – Saaremaa Arenduskeskus Eve Rohtla – 60+