Tutvustus

SA eesmärkideks on Mustvee vallale kuuluva vara valitsemine, avalike teenuste osutamine, töötute aktiviseerimine, täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste korraldamine, täiskasvanuhariduse arendamine, elukestva õppe võimaluste laiendamine.
Koostöös ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja Töötukassaga võimaluste leidmine töötute, tööturul heitunute ja puudega inimeste rakendamiseks.
Mustvee valla Voore piirkonna kultuuri ja spordi arendamine. Algatab ja realiseerib piirkonna arengu seisukohast olulisi projekte, aitab piirkonna MTÜel ja seltsingutel koostada projekte.
Eesmärkide paremaks täitmiseks vajaliku tulu saamiseks arendab SA majandustegevust.